Digimarkkinointitoimisto Pepline

Vinkit hakukoneoptimointiin

Hakukoneoptimointi eli SEO (Search Engine Optimization) on avainasemassa sivuston löydettävyyden kannalta. Hyvin optimoidut sivut nousevat hyvin hauissa, mutta ovat myös käyttäjäystävälliset ja saavat nettisivukävijän viihtymään sivustolla.

Hakukoneoptimointi jakautuu sisällölliseen ja tekniseen hakukoneoptimointiin. Annan nyt muutaman helpon tärpin hakukoneoptimoinnin sisällölliseen puoleen, joilla pääset hyvin alkuun.

Avainsanat

Sisällöllisen hakukoneoptimoinnin yksi perusasia on avainsanat eli toisin sanoen liiketoiminnallesi tärkeimmät hakutermit, joilla ihmiset etsivät tarjoamaasi tuotetta tai palvelua. Avainsana ja hakutermi voi olla yksi tai useampi sana, esimerkiksi kysymys.

Nettisivuilla näkee usein käytettävän termejä, jotka ovat juurtuneet yrityksen toimintaan, mutta itse asiakkaat voivat käyttää ja etsiä yrityksen tarjoamia palveluja ihan erilaisilla termeillä. Tällöin potentiaaliset asiakkaat eivät löydä sivujasi hakukoneesta. Tämän vuoksi on tärkeää käyttää sivustolla juuri niitä termejä, joilla tuotetta / palvelua eniten haetaan.

Avainsanatutkimus

Avainsanojen valitseminen perustuu aina avainsanatutkimukseen eli avainsana-analyysiin. Termejä ja lauseita, joilla hakuja tehdään, on miljoonia ja hakutermeillä on monia eri synonyymeja. Siksi on tärkeää löytää termit, joita käytetään eniten.

Avainsanatutkimuksen voi tehdä usean eri työkalun avulla, esimerkiksi Google Adsin kautta saatavalla Avainsanojen suunnittelijalla. Työkalu näyttää, kuinka paljon valitulla hakutermillä on ollut keskimäärin hakuja viimeisen 12 kuukauden aikana. Työkalu osaa myös ehdottaa hakusanaan liittyviä vastaavia hakutermejä. Avainsanatutkimus löytyy myös Peplinen palveluista, ota yhteyttä!

Nettisivujen otsikoinnit, tagit ja sisällöt

Kun avainsanatutkimus on tehty ja liiketoiminnallesi tärkeimmät avainsanat on valittu, on vuorossa avainsanojen sisällyttäminen nettisivujen otsikoihin ja muihin teksteihin.

Title tag

Title tag eli meta title tai title-attribuutti näkyy hakukoneen hakutuloksen otsikossa klikattavana linkkinä. Esimerkkikuvassa Peplinen etusivun title tag on siis Digimarkkinointitoimisto Pepline | pepline.fi. Title tag löytyy myös avatun verkkosivuston välilehdestä viemällä kursori välilehden päälle.

Peplinen hakutulos hakutermillä ”pepline”.

Hakukoneoptimointi-sisallontuotanto_Digimarkkinointitoimisto-Pepline

Verkkosivun välilehti

Title tagin tehtävänä on kertoa hakukoneelle lyhyesti, mistä kyseisellä nettisivulla on kyse. Hakukone päättää title tagin perusteella, vastaako kyseinen sivu haettua termiä. Sen vuoksi title tagiin on tärkeä sisällyttää sivun sisältöön liittyvä avainsana. Title tagin on hyvä olla myös kiinnostava, jotta käyttäjä kiinnostuu otsikosta ja klikkaa sivustolle sisään. Pidä title tag informatiivisena, mutta ytimekkäänä. Title tagin loppuun voit lisätä sivustosi tai yrityksesi nimen.

Otsikoiden tagit

Otsikkotagi on toinen tieto, jolla voit kertoa hakukoneelle, mistä sivustossasi on kyse.

Yksittäisen sivun tärkein otsikko eli pääotsikko merkitään H1-tagilla (Heading 1). Yhtä sivua kannattaa optimoida yhdelle avainsanalle ja tämä tärkeä avainsana on hyvä sisällyttää myös tuohon H1-otsikkoon. Alaotsikot merkataan hierarkkisesti muodossa H2, H3 ja niin edelleen.

Google etsii ensisijaisesti H1-otsikoita ja jokaisella sivulla tulisi olla yksi H1-otsikko. Voit tarkistaa oman nettisivustosi otsikoiden tägit klikkaamalla sivuston päällä hiiren oikealla näppäimellä ja valitsemalla Tarkista. Etsi nyt koodista sivun pääotsikko ja katso, löytyykö sen ympäriltä tagit ja katso, löytyykö sen ympäriltä tagit <h1> ja </h1>.

Metakuvaus

Metakuvaus eli meta description on sivun kuvaus, joka näkyy hakutuloksissa Title tagin alapuolella. Metakuvaus on ikään kuin tiivistelmä, joka kertoo sivun sisällöstä sekä houkuttelee kävijää klikkaamaan sivustolle. Google näyttää metakuvauksesta 160 merkkiä, joten kuvaus on hyvä sisällyttää tuohon merkkimäärään.

Sivun URL-osoite

Sivun URL:n on myös tärkeää kertoa niin hakukoneelle kuin käyttäjälle, mistä sivulla on kyse. URL-osoitteen on hyvä olla lyhyt ja sisältää sivun tärkein avainsana. Jos url sisältää erilaisia numerosarjoja tai kirjainyhdistelmiä, jotka eivät liity sivuston aiheeseen, on hyvä muuttaa url-osoitteet selkeämmiksi.

Sivun leipäteksti

Nettisivuston sisältötekstit ovat suuressa osassa hakukonenäkyvyyttä. Otsikoiden ja tagien lisäksi on tärkeää kirjoittaa tekstiä ensisijaisesti käyttäjille ja asiakkaille, mutta pitää myös tietyt hakukoneoptimointiasiat mielessä.

Sisältötekstiä tulee olla sivulla tarpeeksi ja sen on hyvä sisältää sivun aiheeseen liittyvä avainsana sekä sen mahdollisia synonyymeja tai vaihtoehtoisia ilmaisumuotoja. Avainsanaa ei kannata viljellä tekstiin luonnottoman paljon, vaan kirjoittaa hyvää, houkuttelevaa tekstiä, joka tuottaa lisäarvoa lukijalle.

Sivuston sisäiset linkit

Tekstin sekaan on hyvä lisätä myös sisäisiä linkkejä eli linkittää tekstistäsi toiselle sivullesi, josta voi lukea esimerkiksi lisää tekstissä kerrotusta aiheesta. Nettisivujen tekstejä kirjoittaessa on hyvä pitää mielessä, että haluamme kävijän pysyvän sivustollamme mahdollisimman kauan. Sen vuoksi on hyvä luoda linkkejä, joiden kautta kävijä pääsee siirtymään yksittäiseltä sivultamme toiselle sekä lukemaan yrityksestämme ja palveluistamme / tuotteistamme lisää. Myös hakukoneet tykkäävät sisäisistä linkeistä eli ristiinlinkityksestä.

Tässä muutama tärppi hakukoneoptimointiin. SEOon liittyy ja hakukonenäkyvyyteen vaikuttaa todella paljon erilaisia asioita (mm. sivuston nopeus, kuvien hakukoneoptimointi, ulkoiset linkit), mutta näillä vinkeillä pääset hyvin alkuun.

Jos tarvitset apua hakukoneoptimointiasioissa, otathan yhteyttä!

Jaa blogikirjoitus